Nonprofit organistation +45 27 15 30 30 [email protected]

Dagligdagen hos Rosenvænget

Arbejde/uddannelse

En typisk uge varierer alt efter de unges interesser og behov. Der er en medarbejder der sørger for vækning og morgenmad så de unge er sikre på at komme op til tiden og samtidig få noget mad, så de får en god start på dagen.  De unge er herefter i skole, arbejde, aktivering m.m. Vi har et tæt samarbejde med uddannelsesstederne, bl.a. Produktionsskolen, 10 klasse center og EUC så vi derigennem bedre kan støtte den unge i deres uddannelse. Vi har desuden erfaring med at have de unge i kortere eller længere praktikforløb hos private virksomheder, indtil de er klar til at tage en uddannelse eller et arbejde.

Fritid

Når de unge kommer hjem fra skole eller arbejde, former deres dag sig forskelligt. Nogle har brug for fast lektielæsning, hvor vi støtter dem og hjælper såfremt det er nødvendigt. Andre bruger en del af deres fritid på træning. Vi lægger vægt på at de unge er fysisk aktive og alle de unge går i et lokalt motionscenter. Lige nu har vi unge, der går til  fodbold, bowling, bordtennis, skak og i motionscenter. Da vi synes, det er vigtigt, at de unge får fritidsinteresser hvor de er fysisk aktive, støtter vi op omkring det, blandt andet økonomisk og ved indimellem at være fysisk deltagende. Vi har erfaring med at den fysiske aktivitet betyder, at de unge sover bedre, spiser sundere, er mindre syge og er i bedre humør. Samtidig kommer de væk fra computeren, fjernsynet og møder andre unge udenfor huset. Vi har et par fælles-ture om året, hvor vi er sammen og får nogle fælles oplevelser. Hvis du er over 18 år er der en mindre egenbetaling til disse ture.  Weekenderne er i store træk op til de unge selv at planlægge. Medarbejderen i weekenden, vil i fællesskab med de unge kunne planlægge fælles-aktiviteter, som f.eks biograf, sommerhus etc..

Fællesspisning, rengøring og husmøde

Mandag til fredag er der mulighed for, at deltage i den fælles aftensmad, hvor de unge på skift står for indkøb, madlavning og oprydning sammen med en af de voksne. På den måde opnår den unge færdigheder og øvelse i at sammensætte et måltid sundt og varieret. Vi lægger vægt på at måltidet foregår i en god atmosfære. Hvis den unge er under 18 år, spiser man som udgangspunkt alle 3 hovedmåltider sammen med en medarbejder.

De unge har alle et ansvarsområde, der gøres rent om onsdagen kl 16.30. Det tager max. 30 min. at gøre rent. Vi holder desuden et husmøde en gang om måneden, hvor aktuelle emner for huset bliver taget op, af de unge og medarbejderne.

Vejleder

De unge får alle tildelt en vejleder, som er tovholder i forhold til alt det praktiske omkring den unge. Vejlederen skal i samarbejde med forældrene, forsøge at iværksætte de tiltag, der kan medvirke til, at den unge er i en positiv udvikling. Hvis den unge er over 18 år gammel, kan den unge selv bestemme om forældrene skal inddrages. Det er vores erfaring, at i langt de fleste tilfælde, er et godt samarbejde med den unges forældre en fordel, uanset alder. Vejlederen, lederen og den unge holder et fast møde hver tolvte uge. På mødet bliver der aftalt, hvilke ting den unge skal arbejde med, de næste tolv uger og på lang sigt. Det kan være praktiske ting som f.eks. møde til tiden; spise lidt mindre sukker; holde sit værelse pænt; få læst en bog etc. Det kan også være mere personlige ting, som f.eks. tænke mere positivt;  få besøgt sine venner; tilgive en ven, der måske har svigtet; tackle udfordringer på en ny måde etc. På mødet bliver de foregående tolv uger også evalueret.