Medarbejdere

Vi er inspireret af de unge, og synes det er sjovt at være sammen med dem. Vi er inspireret af narrativ tænkning og synes det er inspirerende at finde nye veje til løsninger, af de udfordringer de unge står overfor.

Vi er glade for at bevæge os og støtter de unge, så de også får brugt deres krop.

Mød os

Anna Bergmann
Anna Bergmann
Ansat siden 2010 og er uddannet lærer i 1993. Har arbejdet på Kildebjergskolen i 17 år primært med overbygningseleverne. Linjeuddannet i engelsk og idræt.
David Lohmann
David Lohmann
Startede “Rosenvænget” i år 2000. Uddannet lærer fra Holbæk i 1988. Har en pædagogisk og narrativ lederuddannelse. Har før “Rosenvænget” været leder af en offentlig institution i udlandet og arbejdet som ungekonsulent i København.
Sarah
Sarah
Ansat siden 2015. Uddannet pædagog i 2014. Har arbejdet med unge på døgninstitution og har ligeledes erfaring med voksne fra et værested. Desuden har Sarah arbejdet med børn i en integreret daginstitution.
Martin Ryttergaard
Martin Ryttergaard

Ansat 2017 og har arbejdet som pædagogmedhjælper i 7 år. Har stor erfaring med unge imellem 7 – 18 år.

Jannie
Jannie

Ansat siden 2017. Uddannet pædagog i 1996. Har arbejdet med småbørn samt som støttepædagog på skoleområdet. Uddannet som børne- og familiekonsulent i 2016 med fokus på den narrative og løsnings-fokuserede metode.