Nonprofit organistation +45 27 15 30 30 [email protected]

Målgruppe

Et opholdssted og bosted for unge som er sent udviklet, unge med ADHD eller lettere autisme

Det er sagsbehandleren i den kommune, hvor den unge bor, der skal tage stilling til, om den unge kan bo på Rosenvænget. Så henvend jer til kommunen, eller kontakt os.

 

Vi er et opholdssted for unge, der ikke kan bo hos deres forældre eller alene. De unge kan f.eks. have autisme, ADHD, være sent udviklede eller have sociale udfordringer. 

De unge, der bor på Rosenvænget er selvfølgelig forskellige. Fælles for dem er dog, at de ikke er klar til at bo i egen bolig. Vi har unge, der ikke længere kunne bo hjemme, da både den unge og forældrene syntes, det hele var gået i “hårknude”. Der bor f.eks. unge som har brug for struktur og støtte, hvis de skal tage en uddannelse. De unge der flytter ind, skal kunne profitere af et normalt miljø, hvor forandring sker via samtale og samvær. De skal have lyst til at arbejde med sig selv og være klar til at bruge de voksne på Rosenvænget. Når man bor på Rosenvænget skal man være i gang med uddannelse, arbejde eller beskæftigelse. For de unge hvor det er svært at komme i gang, vil Rosenvænget sørge for støtte og vejledning.

 

Læs mere om dagligdagen på Rosenvænget ved at klikke her.

 

 

Mål for anbringelse

Målet er, at den unge kvalificerer sig til en tilværelse i selvstændig bolig og får en uddannelse/arbejde, så de kan forsørge sig selv. Rosenvænget er ikke et blivende bosted, men en overgangsboform i nogle år, hvor de unge tilegner sig færdigheder, så de kan skabe sig et selvstændigt liv på egne præmisser.