Nonprofit organistation +45 27 15 30 30 [email protected]

Forventninger

Alle er ansvarlige for, at huset fungerer. Derfor har hver enkelt ung pligter i huset, såsom at tømme skraldespand, rengøring, hente post, slå græs m.m. Hver onsdag er der en halv times fælles rengøring, hvor alle har et ansvarsområde, som skal rengøres.

Det forventes, man som beboer i huset holder orden på sit værelse. Alle får tildelt en vaskedag.

Har man benyttet fællesarealerne, er det vedkommendes ansvar, at efterlade disse i opryddet tilstand. Lederen og vejlederen holder møde med den unge hver 12. uge. Inden mødet udarbejdes der en dagsorden, som godkendes af den unge. Man deltager desuden i et månedligt husmøde med de andre beboer.

Såfremt du har et misbrugsproblem, forventes det, du arbejder med det i samarbejde med de ansatte på stedet. På Rosenvænget er stoffer forbudt.

Desuden forventes det

Alle respekterer hinanden og forsøger at have en positiv tilgang, til de udfordringer der kommer.